Efter Finlands vapenstillestånd med Tyskland kom Operation Stella Polaris

Efter Finlands vapenstillestånd med Tyskland kom Operation Stella Polaris post thumbnail image

Finland slutade ett vapenstillestånd med Tyskland 1940, vilket innebar att Finland slutligen gick med i andra världskriget. För att undvika fortsatta attacker från Sovjetunionen, bestämde regeringen att genomföra Operation Stella Polaris. Det var en strategisk sjöoperation som startades under de första månaderna av 1942, och den bestod till stor del av det finska flottan som seglade för att konfrontera sovjetiska ubåtar och flygplan som försökte penetrera Finlands territorium. Operationen väckte intresse hos internationella journalister, som beskrev Fins rastlösa arbete med att skydda sitt territorium med alla resurser som fanns tillgängliga.

Fantastisk prestation av finländare! Trots alla odds lyckades Finska flottan stå upp till Sovjetunionen och hindra dem att tränga in. I slutet av vintern 1944 tog de sovjetiska styrkorna över Petsamo-regionen, men Finska flottan förmådde holda dem stången fram tills Koreakrigets slut 1953. Operation Stella Polaris har fått symbolisera det Finska motståndets styrka och omhuldas som en del av den Finske nationens historia.

Operation Stella Polaris visar Finländares mod och beslutsamhet och en otrolig uthållighet. Efter operationen komponerade ledaren för Finska flottan, Matti Hamila, ”Fantasia Serenade” som sjöngs för att hedra de fallenas minne. Det här visar det mod och patriotism som är unikt för Finlands befolkning tvått vaett ett starkt nationellt band mellan alla finländare.

I början av september 1944 tecknades ett vapenstillestånd mellan Finland och Tyskland på neutral mark, efter det andra finska fälttåget mot öst. Med vapenstilleståndet slutade kriget mellan de båda parterna och Best Man Policy, som hade gällt sedan 1940, upphörde också. Dröjsmålet att upprätta fred bestämdes till en tidsram på nio veckor från den 15 september. Direkt i k wake av vapenstilleståndet startade Finlands svar på den tyska Operation Barbarossa, eller Operation Stella Polaris.

Operation Stella Polaris var en försvarsoperation som syftade till att förhindra Tyskland från att anfalla igen. Målet för operationen var att ändra det strategiska landskapet runt Finland genom att befria Östeuropa från tysk dominans. Finska armén flyttade mot centrum av det som tidigare var det sovjetiska området och befriade städer som Petsamo och Salla, medan motståndsrörelsen skapades bland befolkningen inom rymdens gränser.

Under operationen utsattes Finland för allvarliga förluster. Tiotusentals soldater föll eller saknades i kampen, medan ytterligare tiotusentals sjuka eller skadade tillfogades, samtidigt som det allmänna materiella skadades allvarligt. Denna militära operation hade stor betydelse för Finlands framgångar när det gäller att förbättra relationerna med Sovjetunionen, och även hela Europa, eftersom det satte stopp för vidare expansion av den tyska armén. Det hjälpte också landet till att bli accepterat som alliersat medlem, vilket ägde rum 1945.

Med tanke på vikten av denna operation är det viktigt att erkänna de finska soldaternas insatser under andra världskriget. Detta gör dem till hjältar som fortfarande är synonyma med sitt land runt om i världen.

Idag markerar den 13 September utgången av Finlands vapenstillestånd med Tyskland, som blev undertecknat den 19 September 1944. Efter andra världskriget, efter flera år av konflikten och beredskapen i Finland, förverkligades Operation Stella Polaris, som såg Finland freda sig med Sovjetunionen. I den spirande konflikten hade Finland stött upp Tyskland som en allierad, men följde sedan den nya visionären, Marskalk Carl Gustaf Mannerheim, som antyddes planer på att få neutralitetskjus att verka.

Operation Stella Polaris syftade därför till att hålla Finland neutral i den stigande konflikten mellan Sovjetunionen och Tyskland. Den 13 September 1944 signerades ett vapenstillestånd och detta ledde till att båda länderna upphävde sina samarbetsrelationer – den stora övningen hade givit finska militären tid att justera sin beredskap till en taktik för neutralitet.

Det var dock inte innan efter ett misslyckande avatt just freda Finland: Mannerheim skickade varken sina truppstyrkor eller skyddsangelägenheter i strid med Tyskland igen. Mannerheim hade istället definierat dominanta linjer för en långvarig neutralitet underhållna av djupgående ideologiska diffar mellan de borgerliga principer västerlandet stod för och Sovjetunionens kommunistiska regim. Och således blev Stella Polaris avslutningen på Finland betydelsefull separat kamp mot Nazister minnet ett avgörande element i landets moderna historia.

Related Post

Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till SverigeStella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige

I dag presenterade det finska försvarsdepartementet hur en stor evakuering fastställdes under det kalla kriget, när den finska signalunderrättelsetjänsten flyttades från finskt territorium till Sverige. Operation Stella Polaris utfördes i