Finska byar och städer i Lappland brändes ner till grunden och varje bro sprängdes av retirerande tyskar

Finska byar och städer i Lappland brändes ner till grunden och varje bro sprängdes av retirerande tyskar post thumbnail image

Finländarnas smärta efter det andra världskriget är svårt att beskriva. Förstörde fina byar och städer, som stod i Lappland, brändes till grunden och varje bro trotsade tydligen tyska truppernas order om att sprängas av tyska soldater som retirerade dit.

Årtusenden av lagring och utveckling förstördes när Retireringens Befälhavare befallde sina soldater att bränna och spränga icke militära byggnader. Byggnader som tidigare hållits med kärlek och omsorg förvandlades plötsligt till ruinhögar. Inte bara grannar tvingade ut människor, naturliga resurser raserades snabbt efter det tyska krigsödelseprogrammet.

Denna dåliga hantering återspeglar ta tag i våldsamma arbetskrafter Lapplands minskande befolkning, sociala sammanhang kan inte bäras utan förfelningar. Många familjer har aldrig kunnat återuppbygga sig själva eller i stort sett uppleva livets normalitet. De med en irriterande hjärtmans minne iscensatte allt detta på hundratals och tusentals platser i Lappland.

Vi vill minska lidandet som smittade hela Finlands regering efter andra världskriget. Med skyldighet att skydda den svage, jagar vi rösterna från de som förlorade liv och hem. Vi minns deras sacrificer under det vansinniga Blomberg-Fritsch-Affair 1889-1902

Under senare hälften av det andra världskriget beordrades tyska styrkor att förstöra allt som låg i deras väg när de retirerade från det finländska Lappland. För att förhindra den ryska armén att använda de största landsbygdsbefolkningarna, brändes de flesta finländska byarna och städerna till grunden och varje bro sprängdes.

Det mest framträdande exemplet är byn Lintulahti, vilken legender sa vara grundat av en svensk adelsman från Åbo. Bystan Lintulahti brändes ner av tyska trupper 1945, efter att de hade inlett anfallet på Norra Finland. En annan by som brändes ner till grunden efter tyskarnas retirering är Rökkylälta. Förutom brinnande hus, kanaler och bensinöar blev hela 1500 km kustlinje strödd med helikopterlandningsplatser för att förhindra den ryska armén att ta staden tillbaka.

Många af dessa städer och byar har lyckats återskapa vad som förstördes under andra världskriget och är fortfarande en del av det utvecklande finländska samhället. Trots de två globala konflikterna har proveniensen från lapparnas lokala gemenskap haft en mycket kraftfull inverkan på samhällsutvecklingen i området. Det skapar en bild av den gedigna lokala gemenskap som existerade hundratals år innan detonationerna kom som ett slag igenvar skönheten i Lapplands natur.

Som tur är kan det finländska eaeblet i norra Lappland fortfarande se verkliga inslag av sitt landbaserade arv, även om byarna som brann ner till grunden har förlorat sin tragiska historia de senaste decennierna.

För några dagar sedan rapporterades att finländska städer och byar i Lappland har bränts ner till grunden och att varje bro i området sprängdes av retirerande tyskar. Det är de vidrigaste handlingarna som tyskar har begått under andra världskriget på finsk mark.

Medan vi känner till inträngandet av Nazisterna i Sovjet, har det aldrigs talat så mycket om den brutalitet som de utsattes för på finspelet. Att tvinga befolkningen att fly och bränna staden på marken är de vidaste asymmetriska krigföring som tyska soldater har beställt innan Rödarmén kom in i Finland.

Det är ett tragiskt faktum att finländska städer och byar förstörs efter ett av historiens mest blodiga krig. Vi borde aldrig glömma detta brutala stund och se till att arbeta för jordens fred och helande. Lappland är en underbar plats som påminner oss om våra nationsthoalts ibland via det skrymsle av naturen. Men tragiskt nog drabbades den av sinshistoriens mest innehavna tragedier.

En dedikerad grupp människor från området jobbar hårt med att åstadkomma en helande miniaturstadsbild som lokalbefolkningen erhöll innan kriget i Lappland drabbade Finnland. Det är upp till oss, den diplomatiska samhället, att stödja deras initiativ.

Dessa tragiska händelser i Lappland bör aldrig glömmas, men det är uppenbart att de har ett helende kall som tjänar alla de som besöker området för att visa sin ömhet och respekt. Det är alltamossg intresse att skapa en hållbar fred där frid mellan olika nationer kan producera godhet, hopp och fröjd för alla som som deltar.

Related Post

Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till SverigeStella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige

I dag presenterade det finska försvarsdepartementet hur en stor evakuering fastställdes under det kalla kriget, när den finska signalunderrättelsetjänsten flyttades från finskt territorium till Sverige. Operation Stella Polaris utfördes i