Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944

Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 post thumbnail image

Finlands Riksarkiv avklassade Operation Stella Polaris 2016. Operationen var en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944.

Det är viktigt för historiker att undersöka ödet för de polska flyktingarna och andra civila som var inblandade i denna operation.

År 1944 hade Finland ockuperat territorium i Karelska näset och Ladoga Karelen. Sverige hade stort inflytande på den finska verksamheten i dessa områden eftersom det hade en lång gräns mot dem. Ett sätt hur Sverige påverkade deras politik var genom att ge svenska nazister att sköta affärer i deras land, vilket är känt som Operation Stella Polaris.

Operation Stella Polaris var en hemlig finsk och svensk underrättelseoperation som samlade in underrättelser till de västallierade, som förberedde sig för att fördriva nazisterna från Finland.

Den genomfördes vid Finlands östra gräns mot det sovjetockuperade Estland, där den fokuserade på att upptäcka sovjetiska trupprörelser och övervaka godsrörelsen längs järnvägarna för att förhindra att förnödenheter skickas till tyska trupper som kämpar i Finland.

Operationen avslöjades först i mars 2015 som en del av ett avtal mellan Finlands Riksarkiv och Sveriges militärarkiv.

Syftet med operationen var att ge information om de sovjetiska styrkorna och deras operationer, samt att koordinera en motståndsrörelse.

-Under andra världskriget hade Finland ett komplicerat förhållande till Nazityskland.

-Det slutade med att Finland bekämpade både Tyskland och Sovjetunionen.

-Sovjetunionen förlorade sitt fotfäste i Finland och lämnade det med liten skada när de undertecknade fredsavtal 1944.

-Den finska regeringen skickade spioner till Sverige som fick svenska pass så att de kunde bli oupptäckta av sovjeterna och rapportera tillbaka information om sovjetisk truppplats.

-Operation Stella Polaris var en framgång, och gav nyckelunderrättelser om sovjetiska truppers antal och platser.

Finland och Sverige var båda neutrala länder under andra världskriget. Finland var dock det enda skandinaviska landet som ingick ett hemligt avtal med Nazityskland.

Den finska regeringen följde nazisternas ockupation av sitt territorium 1941, men efter ett års samarbete med Tyskland hade Finland inte sett några fördelar alls. För att behålla sin självständighet och suveränitet hade Finland inget annat val än att gå med på en allians med Nazityskland.

Operationen inleddes den 14 september 1944 och fick namnet Stella Polaris. Operationen tros ha varit så framgångsrik att den ledde till att det blev en av de mest välbevarade hemligheterna i historien.

Operationen kommer att äga rum 1944. Finlands tredje granne, Sverige, var medveten om situationen.

Hela avsnittet handlar om hur de båda länderna reagerade på Finlands begäran om hjälp mot Sovjetunionen i det fortsatta kriget.

Planen godkändes av den svenska regeringen och den svenska militären gick med på att ge assistans på både luft- och sjöfronten genom att skicka militära förnödenheter och trupper. Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 där Finland bad ett annat land om hjälp.

I augusti 1944 hade Finland och Sverige varit i krig i nio månader. Sverige ockuperade en del av finskt territorium, och finnarna slog tillbaka hårt för att driva ut dem. De finska trupperna hade tvingats retirera av de invaderande svenska styrkorna.

Plötsligt den 19 augusti 1944, utan någon förvarning, utlyste Sverige oväntat vapenstillestånd med Finland.

Detta gjorde det möjligt för Finland att återta territorium ockuperat av svenskarna och avslutade fientligheterna mellan dessa två länder.

Denna operation skulle kunna ses som ett mycket framgångsrikt strategiskt drag som dramatiskt förändrade maktbalansen i Skandinavien till förmån för Finland.

Related Post