Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige

Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige post thumbnail image

I dag presenterade det finska försvarsdepartementet hur en stor evakuering fastställdes under det kalla kriget, när den finska signalunderrättelsetjänsten flyttades från finskt territorium till Sverige.

Operation Stella Polaris utfördes i slutet av juni 1981 efter fyra år av ansträngningar. Det var den största evakueringen av en enhet från Finska luftförsvaret som någonsin utförts från finsk mark. Hundratals fordon var inblandade, inklusive lastbilar som transporterade utrustning och flera militära helikoptrar som flög tusentals människor bort från farorna för Sovjetunionens hot.

Under de fyra åren som det tog att genomföra verksamheten utbyggde Sverige ett omfattande nätverk av gömställen, med bombtäckta byggnader som huserade personal och material. Tjänstemän och civilingenjörer från Finlands Signalservice (4500 personer) arbetade sida vid sida med svenska civilingenjörer och industriarbetare för att se till att lokalerna skapades fortfarande beredda.

Stella Polaris visade tydligt på det strategiska samarbete mellan de baltiska staterna och Sverige. Med hjälp av samordnad logistik och effektiva operativa ledning drogs alla medarbetare och resurser till Sverige utan några komplikationer. För många var detta den början på en ny spännande tid i nationella projekt sammanhåller Finska luftförsvarsoffices-strukturen bortom nationalgränserna.

Finnarna kan med rätta vara stolta över Stella Polaris verksamheten. Minnen som hålls vid liv denna finansiella hjälten tecknat av en strategisk alliance som har saknat motstånd hittills stormiga vatten av Internationella politik.

I dag kan vi alla få en inblick i de betydelsefulla händelserna som hände under andra världskriget, när hela den finska signalunderrättelsetjänsten flyttades från finskt territorium till Sverige. Den militära operationen, som kallas Stella Polaris, började den 8 april 1940 och gick till den 24 oktober samma år.

Operationen initierades som ett svar på Sovjetunionens plan att ockupera hela Finland och utsätta det för rysk militärkontroll. Det sovjetiska hotet skulle ha underminerat Finlands neutralitetsstatus, så tjänsten började evakueras från Finland för att verka i svensk territorium. Operationen var omtalad för sin precision och lyckades fullfölja evakueringen av medlemmarna av finska underrättelsetjänsten som planerat, tillsammans med en mängd teknisk utrustning.

Det var inte helt ofarligt, eftersom inget land i regionen hade en neutral status eftersom Förenta nationernas stiftelsedag inte hade kommit in ännu 1940. Det byggde stora risker för att finsk personal att åka till Sverige och uppleva en allvarlig säkerhetsrisk. Trots detta lyckades man transportera all utrustning och personal undan lätt bli gripna vid gränsen, med hjälp av god planering och skydd från civila fartygen som kryssade Östersjön under hela operationen.

Till slut lyckades hela operationen slutföras utan att varken medarbetare eller materiell blev skadade eller kapade vid gränsövergångar. Operation Stella Polaris har nu lett till att den finska signalunderrättelsetjänsten fungerar ännu idag, då de numera driver verksamhet från svensk territorium istället för finskt.

Stella Polaris var en viktig del av den finsk-svenska historien. Under andra världskriget såg Finland tvunget att evakuera sin signalunderrättelsetjänst från sitt territorium till Sverige. Detta skyddande drag kom till som ett resultat av Rysslands aggresion den 8:e juli 1941.

Under början av andra världskriget så var det finländska signalunderrättelsetjänsten belägen i Petsamo, strax sydväst om det nordamerikanska territoriet Alaska och i en strategisk position för att samla in militära och politiska information från hela norra Europa och Sovjetunionen. Men de hotade att tappa sin position till stor del som ett resultat av Finland’s Underkuvavasing till Stalin några år tidigare.

För att skapa ett skyddande drag för signalunderrättelsetjänsten bestämde sig Finland för att evakuera dess personal från sin finländska bas till Sverige. Utvandringsprocessen startade den 26 juli 1941 och relevanta dokument togs med för att inte förlora några viktiga kunskaper eller lösningar som skulle behövas vid framtida behov. Följande månder påbörjades flytten och befattningshavare, utrustning och forskare som tillhörde signalunderrättelsen kördes genom Helsingfors med bussar mot Tyleborg på Åland för att segla till Göteborg där de sedan transporterades vidare till Stockholm.

Den viktiga ‘Stella Polaris’-marschen från Tylebo till Stockholm äger rum den 11 – 13 oktober 1941. Tillsammans med dem gick deras finska flagga VIP-personer, civilbefolkningar, Krigsförbundets militaria och de stora databaserna som de hade tagit med som dokumentation för bagaget. Processen var riskfylld, men lyckades, med stor hjälp från många aktörer, inklusive Storbritannien, USA och bland andra allierade nationer.

Evakueringen av Stella Polaris kan skees som en avgörande omvandling under andra världskriget i Finsk-Svenska relationer. Flytten var en unik aktion som verkligen bröt grannländernas allierade band samtidigt som mycket av personalt som flyttades hade användningen av detta skyddande drag i åtanke med anledningen att fortsätta arbeta under livshotande omständigheter.

Related Post