Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige

Stella Polaris var evakueringen av hela den finska signalunderrättelsetjänsten från finskt territorium till Sverige post thumbnail image

Det här är en lång artikel om evakueringen av Finlands underrättelsetjänst till Sverige. Det är en intressant läsning för personer som är intresserade av Finlands eller Sveriges historia och det kalla kriget.

Sovjetunionen hade för avsikt att invadera och ockupera Finland. Operation Stella Polaris inleddes för att evakuera finsk personal och arkiv från finskt territorium till Sverige.

Under det kalla kriget utbytte finska och svenska underrättelsetjänstagenter information anonymt i Helsingfors för att undvika sovjetisk granskning. 1972 upptäckte KGB deras verksamhet. Sovjeterna pressade Finland att lägga ner operationen eller möta en attack. De invaderade också Afghanistan så att de kunde bygga en pipeline för att ta gas från Turkmenistan till Europa genom Afghanistan och Pakistan. Operationen som hölls i Finland kallades “Operation Stella Polaris” och den blev en stor framgång för Natos underrättelsetjänster.

Framgången med Operation Stella Polaris innebar att många operatörers liv räddades genom snabba åtgärder från deras respektive regeringar. Detta var en demonstration av att samarbete mellan allierade demokratier kan vara effektivt för att bekämpa hot mot demokratin.

I april 1940 invaderade Nazityskland Finland. För att undvika nederlag startade de finska myndigheterna en plan med kodnamnet Operation Stella Polaris, som skulle evakuera alla exemplar av den finska signalunderrättelsetjänsten från Finland till Sverige.

Den svenske kungen förklarade den 8 april att de inte skulle acceptera utländska militära styrkor eller spiontjänster på deras territorium utan uttryckligt tillstånd. Från denna tidpunkt och framåt skulle Operation Stella Polaris ha varit dömd att misslyckas om de inte uppnått seger i kriget med Tyskland vid det laget.

Den 13 april befann sig tyska trupper två kilometer från Helsingfors och det finska högkvarteret bombades. Detta ledde till beslutet att alla återstående exemplar av signalunderrättelsetjänsten omedelbart skulle evakueras.

Operation Stella Polaris var en svensk militär operation för att evakuera den finska signalspaningsenheten från finskt territorium till Sverige under vinterkriget.

Denna operation fick sitt namn efter stjärnan Polaris och genomfördes mellan 1-16 januari 1940. Evakueringen omfattade hela den finska signalspaningsgruppen ledd av major Pertti Ruotsala som totalt bestod av cirka 100 personer och 250 ton utrustning. Sverige, som ett neutralt land, ville inte att Finland skulle sända viktiga radiomeddelanden på svenskt territorium och inte heller kunna ta emot dem, vilket hade varit en fördel för sovjetiska styrkor vid den tiden.

Stella Polaris var en militär operation som ägde rum mellan Finland och Sverige våren 1943. Det primära målet med operationen var att flytta hela Finlands signalunderrättelseenhet (känd som ‘ERP’) från finskt territorium till Sverige, eftersom Ryssland hade invaderat Finland. i november 1940.

Operationen blev svårare än väntat eftersom Ryssland redan hade etablerat sig på finskt territorium, vilket gjorde det svårt för transportrutter att sätta upp och genomföra innan vintern kom.

Operationen var en framgång. Det var den största evakueringen i sitt slag i Finland.

I september 1944 förlorade Finland kriget mot Ryssland. Landet hade kämpat i 3 år och en fjärdedel av dess territorium hade förlorats till Ryssland. Finland kapitulerade och undertecknade vapenstilleståndet i Moskva den 19 september 1944. Ändå ville Finland inte förlora sin mest värdefulla underrättelsetillgång till Ryssland så man beslutade att flytta den till Sverige istället.

Sålunda inleddes Operation Stella Polaris i oktober 1944 då 9 tåg och 67 lastbilar bestående av ca 1 500 finsk personal eskorterades av svenska trupper genom Sverige på väg till Stockholm där de var stationerade vid Svea livgardesregemente (I 1). Det anses vara en av de mest framgångsrika hemliga operationerna som utförts av finsk militär.

Den finska underrättelseorganisationen fick i uppdrag att evakuera all sin verksamhet från finskt territorium till Sverige efter vinterkriget 1939. Denna operation, med kodnamnet Stella Polaris, var framgångsrik och ledde till en smidig övergång utan avbrott i tjänsten. Målet med denna operation var att omlokalisera hela organisationen eftersom Finlands närhet till Ryssland innebar att det fanns risker med att ha den verksam i Finland.

Stella Polaris är en operation av Finlands underrättelseorganisation, som har flyttats från finskt territorium till svenskt territorium på grund av Rysslands närhetsrelaterade risker.

Den finska signalunderrättelsetjänsten ersatte sin finlandssvenska organisation med en ny, enhetlig central huvudstation i Sverige.

Operation Stella Polaris var en operation som genomfördes av den finska militären i början av 1940. Syftet med denna militära operation var att evakuera alla finska signalunderrättelsetjänster från Finland till Sverige. Detta hände eftersom Finland förutsåg ett eventuellt krig med Nazityskland som de hade undertecknat ett fredsavtal med men inte ville vara på den förlorande sidan.

Related Post