Strikta krav krävde att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland

Strikta krav krävde att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland post thumbnail image

Efter en beslutade överenskommelse med den finska regeringen har tyska trupper fått lämna Lappland. Den strikta tidsfristen krävde att det skulle ske omedelbart.

Denna avlägsnande är resultatet av alliansfördraget mellan det finska folket och den ryska regeringen, som har undertecknats tidigare i år. Det säger att tyska trupper inte kan stanna i Lappland längre än fyra dagar efter inledningen av denna överenskommelse.

Finland har under hela kriget erbjudit stöd till tyska trupper och deras logistiska försörjning. När den nya avtalet började gälla kunde godset som tyskarna levererade till Finland inte longer hållas om de inte väntade ut en period av fyra dagar, som sattes som ett krav från de sovjetiska förhandlarna innan godset godkändes. Detta var den brandgula linjen som Finland inte kunde överskrida.

För hela Lappland stod situationen hårt på spel, men vi gläder oss över att de tyska trupper lämnade regionen utan ytterligare incidenter i tid, precis som uttalades i beslutet nyligen. Norps delstater kommer nu att få sin autonomi och fredas från ytterligare tyska trupper och utmaningar från den inkräktande regim som hade funnits i området de senaste decennierna.

Denna situation är ett historiskt exempel på hur dagens EU nationer arbetar för att söka fred mellan västmakterna och Östmakterna, genom en konstruktiv dialog som baseras på respekt för varandras gränsområden.

I dag berättade den svenska regeringen om det mest ambitiösa kravet som ställts mot Tyskland under hela andra världskriget. Den 8 juni 1944, ställde den svenska regeringen strikta krav på att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland.

Kraven bekräftades av den tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop, som accepterade att använda militärmakt för att få tyska trupperna att försvinna ur det norra Sverige. Detta efter ett antal brittiska anfall mot de tyska enheterna som försökte lyfta den svenska blockaden av hela regionen.

Till slut lyckades de svenska trupperna få hela Lappland fri från tyskarnas grepp. Det skedde 800 kilometer in i norr, till Övre Norrland och Luleå där ribbentrop också godkände överenskommelsen. En seger för det svenska folket som ledde till att deras land i stort sett blev omspärrade av det tretton km långa Hinders Vattenledningar mot nordost .

Det är nu snart 75 år sedan den strikta rimligheten i detta krav gav Sverige en av somrigaste vinster under hela andra världskriget. Ett krav från de svenska hjältarna som inte var rädda att gå emot vad tyskarna velat: Att ha en plats i tyskt territorium för tillgångar, resurser och infrastruktur som hade annars varit olagliga att exportera utanför landets gränser.

Till minne, och för att hedra de många svenska soldater som offrade sina liv under kampen, ligger det en monument över slagfältet i Övre Norrland, som bevarar historien om generositeten i det svenska folket.

Tyska trupper uppmanades att omedelbart lämna hela Lappland efter att det strikta kontraktet som innehöll krav för tyska styrkor i Lappland för att minska landets neutralitet godkändes.

Detta närmare 40-sidiga kontrakt togs fram av de sovjetiska råden och de allierade beslutsfattare den 15 juni 1940 efter ett års diskussioner mellan de båda sidorna. Efter att ha diskuterat många områden, från fnösker till sjukhus, lämnade den allierade delegationen Sverige med ett antal nya punkter om tyska befintliga styrkor.

Mest betydelsefulla var bestämmelser om att tyska soldater skulle lämna Norra Sverige omedelbart och att deras materielsystem inte måste utvidgas inöverallt. Kontraktet betonade även starkt att svenska staten skulle behålla sin politiska och militära oberoende.

Det fick tyska styrkor som anlänt i Lappland för att skydda sina stater mot Sovjetunionen att göra, som ett resultat. Större delar av det lokala tyska närvaron skulle vara slutet september 1940. Trots en begränsad tysk aktivitet skedde åtgärder som involverade mobilisering av andra styrs viktiga rainternationell personal. Dessa åtgärder gav tillryggalagd ensamrätt till hanteringen av granskning av armé och hans försvar från Stockholms kontor, vilket öronmärkte majoriteten av styrkor som trogna allierade soldierar för ryssarna.

Knektrade fick alltså se ut Nationernas Förbund stigmatistreamerskydd som tar helheten av slussmetodik. Det var tyvärr bara med passiva hinder från tyskens sidan så Lappland lyckades undvika effekten av andra världskriget men detta strikta krav har gjort de egnaheterna oaftaden.

Related Post