Strikta krav krävde att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland

Strikta krav krävde att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland post thumbnail image

1944 hade Sovjetunionen kört över Finland och etablerat en landkorridor till Tyskland. Det finska folket tvingades evakuera och drog sig tillbaka i båda riktningarna.

De finnar som hade kämpat tillsammans med tyskarna beordrades av Hitler att omedelbart dra sig tillbaka från Lappland, men de fick senare tillstånd att stanna så länge de fortfarande hade ammunition. Frontlinjen för denna operation drogs vid Norges norra kust med order att upprätthålla närvaro i Sverige.

Kraven ställdes av Finland och Sverige efter att båda ländernas förhandlingar med Tyskland avslutats.

Kravet var att så snart som möjligt utrymma Lappland.

Finnar och svenskar var inte beredda att tillhandahålla förnödenheter till de tyska trupperna och lappländska väderförhållanden gjorde det omöjligt för dem att fortsätta sin verksamhet.

Denna operation kallades Operation Stella Polaris, som skulle ha upprätthållit strikta krav på att tyska trupper skulle ha lämnat hela Lappland. Finnar och svenskar var dock inte beredda att tillhandahålla förnödenheter till de tyska trupperna och lappländska väderförhållanden gjorde det omöjligt för dem att fortsätta sin verksamhet.

Finland och Sverige hotade att invadera Lappland om inte tyskarna lämnade.

De båda länderna krävde att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland.

Särskilt finnarna var beredda att gå i krig med Tyskland om de inte följde det.

Operation Stella Polaris var namnet på detta uppdrag.

Operation Stella Polaris trädde i kraft den 15 december 1944 och tyska trupper var tvungna att lämna hela Lappland.

De stränga kraven krävde att tyska trupper omedelbart lämnade hela Lappland. Operation Stella Polaris trädde i kraft den 15 december 1944 och tyska trupper var tvungna att lämna hela Lappland.

Tyska trupper lämnade omedelbart hela Lappland då Finland och Sverige krävde stränga krav för att uppfyllas.

Vid andra världskrigets utbrott intog Finland en neutral hållning. Finlands gränser låg mer än 800 kilometer från Ryssland och de behövde försvaras. De finska trupperna flyttade mot den svenska gränsen för att förhindra eventuell sovjetisk invasion. Sverige hade inte för avsikt att öppna sina gränser för tyskarna att gå igenom eftersom de fruktade att Nazityskland skulle invadera dem senare i kriget – men de ville inte reta Hitler genom att vägra hans trupper.

Finnarna förbjöds att ha all kontakt med tyska trupper.

Detta avsnitt handlar om den tyska kapitulationen i Finland. När Tyskland förlorade kriget var deras trupper utspridda över världen och kämpade för fred. En av dessa insatser var i Lappland, där Finland ligger. Finnarna hade stränga krav som krävde att alla tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland.

Finländarna och svenskarna protesterade först mot dessa stränga krav. De hade båda sina egna strategiska ambitioner för Lappland.

Finländarna var också oroliga för att detta kunde leda till en militär konfrontation mellan Tyskland och Finland, som skulle vara svår för dem att vinna. Detta var Tysklands avsikt eftersom de inte ville att finnarna skulle ha något att säga till om i Lappland.

Svenskarna sökte möjligheten att ta över Finlands område Lappland eftersom de ville ha ett stabilare läge än sin egen gräns mot Ryssland.

Andra världskriget var på väg mot sitt slut och finnarna ville inte ha tyska trupper på sin mark.

Den här artikeln talar om hur Finland ville gå tillbaka till sitt eget territorium och det ställdes stränga krav på att tyska trupper omedelbart skulle lämna hela Lappland. Alla tyska trupper blev tillsagda att lämna norra Finland eller Sverige så snart som möjligt, varför Operation Stella Polaris skapades.

Related Post